Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów 02.06.2022

 

 

1.  Dr inż. Ireneusz Miciuła z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych zajął pierwsze miejsce w województwie zachodniopomorskim w kategorii – Nauczyciel akademicki i zdobył tytuł „Nauczyciel roku Województwa Zachodniopomorskiego 2021 w kategorii Nauczyciel Akademicki”. Uroczystość odebrania nagrody odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie.

2. Ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • Grzegorz Wojarnik, Ewolucyjny system analizy danych. Zastosowania giełdowe, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021

wydawnictwo.univ.szczecin.pl

  • Beata Bieszk-Stolorz, Matematyka finansowa. Wzory i tablice, CeDeWu, Warszawa 2022

cedewu.pl

3. 27 maja odbyła się konferencja „Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi”, łączna liczba uczestników to ok. 250 osób, z czego ponad 100 osób w trybie stacjonarnym.

4. 30 maja, na zaproszenie Centrum Analiz Ekonomicznych i Finansowych, odbyło się spotkanie z Jacobem Hedegaardem – przedstawicielem zarządu Demant, który podzielił się swoim doświadczeniem związanym z prowadzeniem rachunkowości w przedsiębiorstwie o globalnym zasięgu.

5.  Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 30 czerwca 2022 r.