Komunikaty przewodniczącego:

 

1. Nagroda jubileuszowa:

  • dr Tomasz Łukaszewski – z okazji 20 lat pracy zawodowej.

2. 1 grudnia 2021 ukazał się Komunikat Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie listy czasopism punktowanych. Folia Oeconomica Stetinensia otrzymała w nim 40 punktów.

3. Czasopismo Folia Oeconomica Stetinensia zostało przyjęte do bazy Scopus. Jest to duży sukces tego czasopisma, będący efektem wielu lat pracy, która doprowadziła do uznanego poziomu naukowego oraz do cytowalności w skali międzynarodowej.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich osób, które przyczyniły się do tego sukcesu, a w szczególności dla byłych i obecnych redaktorów: dr hab.  Beaty Bieszk-Stolorz, prof. US,  dr. Krzysztofa Dmytrowa, prof. dr. hab. Waldemara Tarczyńskiego i dr. hab. Jacka Batoga, prof. US.

4. Ukazała się książka autorstwa Beaty Bieszk-Stolorz, Matematyka finansowa z arkuszem kalkulacyjnym, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021.

5. Praca inżynierska Renaty Goli pt. Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy wpływu mediów społecznościowych na wartość europejskich spółek publicznych napisana pod kierunkiem dr. hab. Jacka Cypryjańskiego, prof. US została nagrodzona 1 miejscem w VII edycji  konkursu na najlepszą pracę magisterską i licencjacką z zakresu skarbowości korporacyjnej organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych.

Celem konkursu jest m.in. zwiększenie zainteresowania tematyką skarbowości korporacyjnej i zachęcenie studentów i pracowników dydaktycznych do szerszego podejmowania tej tematyki. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich i licencjackich poświęconych zagadnieniom skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym.

6. Dr hab. Anna Bera, prof. US z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych otrzymała nagrodę dla wyróżniającego się nauczyciela i opiekuna młodzieży.

Nagroda została wręczona przez Kapitułę Konkursu 18 listopada 2021 r. na Gali XII Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2021.

Zadaniem Dni Techniki Pomorza Zachodniego jest szerokie rozpowszechnianie wiedzy i edukacji związanej z  techniką i innowacyjnymi zagadnieniami technologicznymi podejmowanymi przez środowisko naukowe i gospodarcze regionu zachodniopomorskiego.

7. 30 listopada 2021 r. Minister Finansów powołał dr. hab. Stanisława Hońko, prof. US, w skład Komitetu Standardów Rachunkowości. Do zadań Komitetu należy między innymi opracowywanie standardów i stanowisk w zakresie rachunkowości.

8. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 5 stycznia 2022 r.