1. 2 lutego 2022 r. zmarła nagle Pani Profesor Ksenia Czubakowska, wieloletni pracownik Katedry Rachunkowości. Pani Profesor została pochowana na cmentarzu w Gorzowie Wielkopolskim. Warto wspomnieć, że Pani Profesor urodziła się w Izmaile, na terenie południowej Ukrainy, bezpośrednio przy granicy z Rumunią. Współpracownicy wspominają Panią Profesor jako osobę niezwykle pogodną, ciepłą i bardzo życzliwą. Pamięć Pani Profesor uczczono minutą ciszy.

2. 19 lutego 2022 r. Minister Edukacji i Nauki przyznał prof. Magdalenie Zioło nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej. Pani Profesor prowadzi badania nad finansami zrównoważonymi, na co uzyskała finansowanie z dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki OPUS 13 UMO-2017/25/B/HS4/02172 (okres realizacji: 2018-2022) i OPUS 16 UMO-2018/31/B/HS4/00570 (okres realizacji 2019-2023). W efekcie prowadzonych badań powstało szereg publikacji o zasięgu międzynarodowym (w tym monografia z II poziomu i 6 publikacji z impact factor) oraz monografia krajowa pt. M. Zioło, Finanse zrównoważone. Rozwój, ryzyko, rynek. PWE, Warszawa 2020. Za cykl publikacji o problematyce finansów zrównoważonych dr hab. Magdalena Zioło, prof. US, uzyskała w 2020 roku Nagrodę Zachodniopomorskiego Nobla oraz Nagrodę Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego.

3. Przewodniczący odczytał nazwiska osób, które otrzymały nagrodę jubileuszową i wyraził nadzieję, że na kolejnym posiedzeniu Rady Naukowej będzie mógł je wręczyć osobiście. Nagrody jubileuszowe otrzymali:

 • dr Ewa Bilewicz – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
 • dr Urszula Gierałtowska – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
 • dr inż. Marcin Gryczka – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
 • dr Marta Hozer-Koćmiel – z okazji 20 lat pracy zawodowej,
 • dr hab. Sebastian Majewski, prof. US – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
 • dr Natalia Marska-Dzioba – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
 • dr hab. Danuta Miłaszewicz, prof. US – z okazji 35 lat pracy zawodowej,
 • dr Izabela Nawrolska – z okazji 30 lat pracy zawodowej,
 • dr Ewa Putek-Szeląg – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
 • dr Dominik Rozkrut – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
 • dr Monika Rozkrut – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
 • dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US – z okazji 25 lat pracy zawodowej.

4. W ramach akcji „Akademicy dla Ukrainy” do 10 marca br. w pokoju 3 można składać środki opatrunkowe i dezynfekcyjne, koce termiczne, damskie środki higieniczne i chusteczki nawilżające. Szczegółowa lista potrzebnych artykułów znajduje się na stronie internetowej Instytutu.

;

5. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 31 marca 2022 r.