Komunikaty przewodniczącego

 

1. Ukazała się monografia autorstwa Prof. Waldemara Gosa, Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych uczelni publicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022.

2. 19 października br. w Instytucie Ekonomii i Finansów i odbył się „Business Day – strategiczne czynniki sukcesu na rynku pracy”. W wydarzeniu ogółem wzięło udział ponad 125 studentów.

3. Do promotorów zostanie skierowane pismo z prośbą o organizację spotkań naukowych z prezentacją autoreferatu przed skierowaniem rozprawy doktorskiej do recenzji.

4.  Na 24 listopada br. na godz. 12:00 jest planowane nadzwyczajne posiedzenie Rady Naukowej.