Komunikaty przewodniczącego

1.  ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

2. ukazało się Zarządzenie nr 180/2020 Rektora US z 1 grudnia 2020 r. z następującym składem komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu w sprawie objęcia funkcji i zatrudnienia na stanowisko dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na kadencje rozpoczynająca się z dniem 1 stycznia 2021 r.:

Rada naukowa Instytutu rekomendowała na członków komisji: prof. dr hab. Teresę Lubińska i prof. dr hab. Wandę Skoczylas, natomiast Rektor US na przewodniczącą komisji wyznaczył dr hab. Katarzynę Kotarską, prof. US, członkami komisji zostali prof. dr hab. Beata Filipiak i dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US,

3. kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się w drugi czwartek miesiąca tzn. 14 stycznia 2021 r. o godz. 12:00. Dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 4.01.2021 r.