Komunikaty przewodniczącego

1.  ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • Jolanta Iwin-Garzyńska, Kapitał i podatki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020,
  • Special issues pod współredakcją Dariusza Zarzeckiego: „Sustainable Value Management – New Concepts and Contemporary Trends”

           https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Sustainable_Value_Management

 

2. podczas konferencji ICABE 2020 zostały wyróżnione artykuły dr hab. Małgorzaty Guzowskiej i dr hab. Barbary Kryk oraz dr. Sebastiana Gnata i dr. hab. Mariusza Doszynia

Wyróżnienie wiąże się ze zwolnieniem z opłaty za publikację artykułów w czasopiśmie European Research Studies Journal.

3. Kapituła konkursu Zachodniopomorskie Noble przyznała nagrody za najwybitniejsze osiągnięcia naukowe na Pomorzu Zachodnim w 2019 roku – w dziedzinie nauk ekonomicznych laureatką została dr hab. Magdalena Zioło prof. US z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego za badania nad zrównoważonymi finansami i systemami finansowymi w warunkach ryzyka ESG,

4.  Od października br. prof. Beata Zofia Filipiak pełni funkcję członka Rady Redakcji w sekcji „Energy Economics and Policy”  czasopisma IF „Energies” (IF 2.702, ISSN 1996-1073), wydawanego przez MDPI, (wydawca 283 tytułów czasopism, w tym z IF),

https://www.mdpi.com/journal/energies/sectioneditors/energy_economics_policy

5. mgr Aleksandra Meyer – absolwentka kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami (wspólny kierunek prowadzony przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego) została laureatką w Konkursie o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę magisterską poświęconą tematyce miejskiej.

Nagrodzona praca pt. „Imprezy masowe jako determinanta wizerunku miasta na przykładzie Szczecina” powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Igi Rudawskiej – dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Stypendystką w kategorii naukowej reprezentującą Uniwersytet Szczeciński została również: Aurelia Eliza Bajerska.

6. dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów zaplanowane na 3.12.2020 r. proszę składać do 26.11.2020 r.