Komunikaty przewodniczącego

 

1. Nagrody jubileuszowe otrzymali:

  • dr Agnieszka Bretyn – z okazji 20 lat pracy zawodowej,
  • dr hab. Katarzyna Byrka-Kita, prof. US – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
  • prof. dr hab. Dariusz Zarzecki – z okazji 40 lat pracy zawodowej.
     

2 Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Magdalenie Zioło tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
 

3. Zespół po kierunkiem dr hab. prof. US Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej wygrał projekt w konkursie Ministra Edukacji i Nauki „Polska Metrologia”. Wniosek projektowy pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów pt. „Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce” otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 400 tys. zł. Grant będzie realizowany przez najbliższe 2 lata. Zespół prof. M. Tarczyńskiej wyprzedził 75 innych zespołów badawczych.
 

4. 8 i 9 czerwca br. odbyła się konferencja z okazji jubileuszu 115–lecia zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich. Konferencję, w której w formie online przeciętnie uczestniczyło 5000 osób każdego dnia, zorganizowało Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Nasz instytut reprezentowali prof. dr hab. Dariusz Zarzecki oraz dr hab. Stanisław Hońko, prof. US.

Nagrania z konferencji można znaleźć pod adresem:

www.youtube.com

www.youtube.com
 

5. 1 i 2 lipca br. w Zespole Pałacowo-Parkowym Uniwersytetu Szczecińskiego w Małkocinie odbyły się XXII Warsztaty Metodologiczne im. Małgorzaty Zwolankowskiej i Mirosławy Gazińskiej. Jest to wydarzenie cykliczne organizowane przez Katedrę Ekonometrii i Statystyki. Podczas warsztatów 1 lipca odbyła się dyskusja panelowa, a 2 lipca dwie sesje naukowe, podczas których wygłoszono 8 referatów.
 

6. Ukazała się publikacja:

  • Agnieszka Preś-Perepeczo, Efekty sygnalizacji – determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publicznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022
     

7. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 8 września 2022 r.