Komunikaty przewodniczącego

 

1. Ukazała się monografia w języku angielskim, której współautorkami są Prof. Iwona Markowicz i dr Magdalena Mojsiewicz: Formulas and Tables. Statistical and Econometric Methods, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

cedewu.pl
;

2. W dniu 29 września 2021 r. Senat podjął uchwałę nr 85/2021 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim. Jest ona szczególnie ważna dla promotorów w odniesieniu do przewodów, które zostały otwarte po 30 kwietnia 2019 r. (tzw. nowa procedura), a także dla habilitantów. Uchwała określa m.in. tryb powoływania komisji doktorskich. Komisje te mogą być maksymalnie dziewięcioosobowe, a w ich skład wchodzą obowiązkowo recenzenci, promotor oraz promotor pomocniczy (o ile był powołany). Członkami komisji doktorskiej nie będą musieli być członkowie rady naukowej danej dyscypliny.
;

3. 14 października 2021 r. odbędą się uroczyste obchody 75-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Uroczystość odbędzie się 14 października 2021 r. o godz. 10:00 w auli uniwersyteckiej przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Stosowny mail w tej sprawie został wysłany do pracowników 1 października br.
;

4. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 28.10.2021 r.