Komunikaty przewodniczącego

1.  ukazała się monografia pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • Ewa Bilewicz, Joanna Brzyska, Marcin Gryczka, Renata Knap, International Economics Flows in the Era of Global Uncertainty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020,

2.  podczas XVI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Szczecinie w dniu 21 września 2020 roku zostały wybrane władze na kadencję 2020-2025 w poniższym składzie:

Zarząd Oddziału:

Prezes

Barbara Kryk

dr hab., prof. US

V-ce Prezes

Iwona Bąk

dr hab., prof. ZUT

V-ce Prezes

Anna Drab-Kurowska

dr hab.

Sekretarz

Ireneusz Miciuła

dr inż.

Członkowie

Katarzyna Dadańska

dr

 

Ewa Frąckiewicz

prof. dr hab.

 

Krzysztof Janasz

dr hab., prof. US

 

Aleksander Panasiuk

prof. dr hab.

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca

Anna Tokarz-Kocik

dr hab., prof. US

V-ce Przewodnicząca

Agnieszka Łopatka

mgr

Członkowie

Wojciech Bożek

dr

 

Teresa Lubińska

prof. dr hab.

 

Dorota Sarecka

mgr

 

3. dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów zaplanowane na 5.11.2020 r. proszę składać do 29.10.2020 r.

 

Dr hab. Sebastian Majewski, prof. US, poinformował, że na stronie wydawnictwa Routledge, Taylor & Francis została zamieszczona zapowiedź, że 29 grudnia 2020 r.  ukaże się monografia pt. Finance and Sustainable Development. Designing Sustainable Financial Systems pod redakcją dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US.

 

Prof. dr hab. Iga Rudawska poinformowała, że:

–  dr hab. Stanisław Hońko, prof. US został powołany do Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia,

– dr hab. Magdalena Zioło, prof. US została wybrana do Uczelnianej Rady Wydawniczej na kadencję 2020-2024,

prof. dr hab. Iga Rudawska pogratulowała wybranym i życzyła owocnej pracy, jednocześnie poprosiła aby wszystkie osoby reprezentujące Instytut zarówno w gremiach uczelnianych, jak i na zewnątrz komunikowali się z władzami i pracownikami w sprawach dotyczących Instytutu.