Komunikaty przewodniczącego

 

1. Prof. dr hab. Waldemar Gos otrzymał nagrodę jubileuszową – z okazji 35 lat pracy zawodowej.

2. Dr Paweł Witkowski otrzymał wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową. Celem konkursu jest promocja prac naukowych związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina, które m.in opisują innowacyjne rozwiązania, przyczyniają się do rozwoju lub promocji miasta, mogą korzystnie wpłynąć na ożywienie regionu. Konkurs ma również inspirować młode osoby do kreatywności i rzeczywistego wpływu na rozwój Szczecina.

3. Ukazała się monografia pod redakcją M. Dietla i D. Zarzeckiego, Understanding the Polish Capital Market. From Emerging to Developed, Wydawnictwo Routledge, 2023

www.routledge.com

4. Dr hab. Stanisław Hońko w dniach 27-28.02.2023 uczestniczył w spotkaniu kierownictwa organizacji zrzeszających księgowych z całego świata. Spotkanie odbyło się w Nowym Jorku i zostało zorganizowane przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).

5. Od dnia 1 marca 2023 r. został otwarty nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie nauki i sztuki, w której prowadzą działalność naukową, jeżeli w co najmniej jednej dyscyplinie w tej dziedzinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ i nie posiadają kategorii naukowej C. Termin zgłoszeń upływa 14 marca 2023 r.

W uzupełnieniu tego komunikatu, JM Rektor poinformował, że pierwszy raz w historii Uniwersytet Szczeciński uzyskał uprawnienia we wszystkich dyscyplinach. Zwrócił się z apelem o wskazywanie kandydatur do Komisji Ewaluacji Naukowej, z osób które są „rozpoznawalne” w środowisku. Ponadto zasygnalizował, że w maju będą zgłaszane kandydatury do Rady Doskonałości Naukowej.

6. Dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej zaplanowane na 13 kwietnia 2023 r. należy składać do 6 kwietnia br.