Komunikaty przewodniczącego

1. od 1 września obowiązki dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów pełni prof. dr hab. Iga Rudawska, która będzie zastępować dr. hab. Jacka Batoga, prof. US,  do 31.12.2020 roku,

2. ukazały się monografie pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • Paweł Baran, Iwona Markowicz, Jakość danych dotyczących wymiany towarowej między krajami unii europejskiej. Analiza statystyczna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020,
  • Agnieszka Szewczyk pt. „Morze ubóstwa czyli fenomen daru” – osoby zainteresowane mogą odbierać książki w sekretariacie Instytutu u p. Barbary Zaorskiej,
  • Aneta Brzeska, Piotr Waśniewski: Ramy koncepcyjne systemu pomiaru dokonań spółdzielni mieszkaniowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2020,

3. w sierpniu br. dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, został wybrany na przewodniczącego Rady Programowej Czasopisma „Rachunkowość”. Czasopismo to ukazuje się nieprzerwanie od 1949 roku,

4. dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów zaplanowane na 8.10.2020 r. proszę składać do 1.10.2020 r.