Komunikaty przewodniczącego

1. nagrody jubileuszowe otrzymali:

 • dr hab. Sławomir Franek, prof. US – za 25 lat pracy zawodowej,
 • dr hab. Sebastian Kokot, prof. US – za 25 lat pracy zawodowej,
 • dr Agnieszka Preś-Perepeczo – za 25 lat pracy zawodowej,
 • dr hab. Beata Świecka, prof. US – za 25 lat pracy zawodowej,
  l

2. ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów wydane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego:

 •  Adam Adamczyk: Zjawisko zaniżania dochodu przez samozatrudnionych – istota, determinanty, pomiar;
 •  dwie monografie z Konferencji Katedr Finansów 2020 :
 1. Finanse publiczne a finanse prywatne – problemy, diagnozy, perspektywy  – pod red. Adama Adamczyka i Sławomira Franka;
 2. Pieniądz, instrumenty i instytucje finansowe – problemy , diagnozy, perspektywy   pod red. Sławomira Franka i Adama Adamczyka,
  l

3. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 11.03.2021 r.