Komunikaty przewodniczącego

 

 

1. Prof. dr hab. Iga Rudawska została powołana na eksperta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

2. Złote, srebrne i brązowe medale Akademickich Mistrzostw Polski w Brydżu Sportowym przywieźli z Katowic reprezentanci Uniwersytetu Szczecińskiego. W klasyfikacji generalnej Uniwersytet Szczeciński zajął drugie miejsce (wygrała Politechnika Łódzka, trzecia była AGH w Krakowie), zaś w rywalizacji uniwersytetów stanął na najwyższym stopniu podium.

3. Dr hab. Jacek Batóg, prof. US, Prorektor ds. finansów US oraz mgr Agnieszka Skrycka, p.o. kierownika Działu Projektów US zostali powołani na członków Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

4. Prof. dr hab. Rafał Nagaj, prof. US, został kierownikiem projektu Interreg South Baltic „Zdolność przedsiębiorstw w gminach nadmorskich do samowystarczalności energetycznej z odnawialnych źródeł energii”. Wartość projektu: 40 tys. euro. Uniwersytet Szczeciński jest partnerem wiodącym projektu, a partnerem projektu jest Klaipeda University.

5. Ukazała się monografia autorstwa dr Joanny Kowalik, Wpływ przekształceń własnościowych szpitali na ich efektywność ekonomiczno-techniczną, Wydawnictwo Werset, Szczecin 2023

werset.pl

6. Ukazała się monografia prof. Beaty Sadowskiej, Społeczna odpowiedzialność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, CeDeWu, Warszawa 2022

cedewu.pl

7. Dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, został wybrany przez Walne Zebranie Członków na prezesa zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie na kadencję 2023–2026.

8. Dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej zaplanowane na 1 czerwca 2023 r. należy składać do 25 maja br.