Komunikaty przewodniczącego

;

1. Prof. dr hab. Iga Rudawska została liderem modułu w projekcie Polskiej Akademii Nauk pt. „Ocena wybranych elementów systemu zdrowia w Polsce w oparciu o dowody naukowe i dobre praktyki innych krajów – Polskie Zdrowie 2.0”. Pani Profesor będzie odpowiadać za moduł dot. finansowania systemu zdrowia. 

2. Ukazała się monografia autorstwa Edyty Mioduchowskiej-Jaroszewicz, Analiza finansowa grupy kapitałowej. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022: wydawnictwo.univ.szczecin.pl

3. 13 stycznia br. (w piątek, o godz. 13:45) odbędzie się kolokwium habilitacyjne dr Marty Hozer-Koćmiel. Przewodniczący Rady Naukowej poprosił członków Rady, aby dołączyli do tego spotkania i przypomniał, że osoby, które nie są członkami komisji mogą brać udział w kolokwium jedynie jako obserwatorzy, tzn. że nie będą mogły zabrać głosu. Mail z linkiem do kolokwium został wysłany w czwartek 5 stycznia br. 

4. Została ogłoszona kolejna edycja konkursu o nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Szczegóły i tryb składania wniosków zostaną wysłane do pracowników Instytutu w najbliższym czasie. Termin składania wniosków: 20 lutego 2023 roku. 

5. Dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej zaplanowane na 2 lutego 2023 r. należy składać do 26 stycznia 2023 r.