Komunikaty przewodniczącego

 

1. Nagrody jubileuszowe otrzymali:

  • dr hab. Malgorzata Guzowska, prof. US – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
  • dr hab. Beata Sadowska, prof. US – z okazji 30 lat pracy zawodowej,
    ;

2. Ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • Magdalena Zioło, Anna Spoz, Ewa Kulińska – Sadłocha, Zrównoważone rynki finansowe. Perspektywa krajowa i międzynarodowa, PWE, Warszawa 2021. www.pwe.com.pl
  • Finanse. Finanse publiczne red. Magdalena Zioło, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2021.
  • Marcin Gryczka, Gospodarka 4.0 w erze wyzwań globalnych, Fundacja Centrum Badań Socjologicznych, Szczecin 2021.
  • Marcin Pawlak, Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych, Fundacja Centrum Badań Socjologicznych, Szczecin 2021.
    ;

3. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 27 stycznia 2022 r.