Komunikaty przewodniczącego

 

1. Dr Barbara Batóg otrzymała nagrodę jubileuszową – z okazji 35 lat pracy zawodowej.

2. Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński otrzymał nagrodę jubileuszową – z okazji 40 lat pracy zawodowej.

3. 24 marca 2023 r. podczas Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. Waldemar Tarczyński został wybrany na prezesa Polskiego Towarzystwa Statystycznego. To już druga kadencja JM Rektora w tej prestiżowej organizacji.

4. Roczniki 2019 i 2020 Folia Oeconomica Stetinensia zostały indeksowane w bazie Scopus, mimo zapowiedzianej indeksacji od 2021 roku. Przyczyni się to do zwiększenia liczby cytowań oraz innych wskaźników bibliometrycznych.

5. 31 marca br. w trybie hybrydowym odbyła się konferencja „Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia” – II edycja. Była ona organizowana przez katedry finansów z Uniwersytetów w Białymstoku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Organizatorem z Uniwersytetu Szczecińskiego była Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

6. 3 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie Laboratorium Ekonomii Behawioralnej, które zajmie się m.in. badaniem procesów oceniania, procesów decyzyjnych oraz zachowań konsumentów. Otwarcia dokonał prof. dr hab. Andrzej Skrendo – Prorektor ds. Nauki oraz prof. dr hab. Iga Rudawska – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów i dr hab. Rafał Nagaj, prof. US – Koordynator Laboratorium Ekonomii Behawioralnej.

7. Została ogłoszona kolejna edycja konkursu o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów w systemie EZD na konto sekretariatu Instytutu Ekonomii i Finansów w terminie do 28 kwietnia br. Mail w tej sprawie został wysłany do pracowników Instytutu w dniu 28 marca br.

8. Został ogłoszony konkurs Instytutu De Republika w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. W konkursie mogą wziąć udział osoby do 40 r.ż. posiadające stopień doktora. Nagrodą jest 15 000 zł oraz możliwość wydania publikacji. Termin składania wniosków upływa 25 lipca 2023 r.

9. Dokumenty na posiedzenie Rady Naukowej zaplanowane na 11 maja 2023 r. należy składać do 5 maja br.