Komunikaty przewodniczącego

1. nagrody jubileuszowe otrzymali:

  •  dr Dorota Skała – za 20 lat pracy zawodowej,
  •  dr Wojciech Naruć – za 25 lat pracy zawodowej

2. rozprawa habilitacyjna prof. Beaty Sadowskiej z Katedry Rachunkowości otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne, zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski.

    https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkursy/2020/doktorska-i-habilitacyjna/main.html

3.  ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • Beata Bieszk-Stolorz, Joanna Landmesser (SGGW), Iwona Markowicz:. Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Modele parametryczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020

           https://cedewu.pl/Analiza-trwania-w-badaniach-ekonomicznych-Modele-parametryczne-p2929

  • Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów: Analiza efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020

            https://www.researchgate.net/publication/347752145_Analiza_efektywnosci_podstawowych_form_aktywizacji_zawodowej

  • Waldemar Gos: Zasady rachunkowości – teoria, regulacje prawne, dobre praktyki, CeDeWu, Warszawa 2020

            https://cedewu.pl/Zasady-rachunkowosci-teoria-regulacje-prawne-dobre-praktyki-p2907

 

4. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 4.02.2021 r.