Komunikaty przewodniczącego

 

1. Nagrody jubileuszowe otrzymali:

  • dr Anna Buczkowska – z okazji 40 lat pracy zawodowej,
  • dr Wojciech Kuźmiński – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
  • dr hab. Anna Bera – z okazji 20 lat pracy zawodowej,
  • dr hab. Mariusz Doszyń, prof. US – z okazji 20 lat pracy zawodowej,
    l

2. Ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • Anna Bera, Dominika Kordela, Natalia Marska-Dzioba, Dariusz Pauch, Bezpieczeństwo finansowe mikro i małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2020 wydawnictwo.univ.szczecin.pl;
  • Barbara Batóg, Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Foryś, Małgorzata Guzowska, Krzysztof Heberlein, Mathematics for students of economics, finance and management, Wydawnictwo Difin, 2021
    ksiegarnia.difin.pl;

Jest to podręcznik w języku angielskim do matematyki, przygotowany dla anglojęzycznych kierunków studiów ekonomicznych,
l

3. Zaproszenie na Konferencję Naukową organizowaną wspólnie przez Komitet Nauk Prawnych PAN oraz Wydział Prawa i Administracji UW pt. Dylematy postępowania w sprawach awansów naukowych.

Konferencja odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej (on-line) za pośrednictwem platformy zoom. Dodatkowo konferencja będzie transmitowana za pośrednictwem portalu YouTube.

Link umożliwiający rejestrację: formularze.wpia.uw.edu.pl.

Rejestracja będzie otwarta do 26 kwietnia 2021 r. W przypadku zarejestrowania link do konferencji zostanie przesłany 27 kwietnia 2021 r.
l

4. Uniwersytet Szczeciński nawiązał  współpracę z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie wsparcia merytorycznego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”.

Do Komitetu Głównego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” na lata 2021-2022 z ramienia Uniwersytetu Szczecińskiego została powołana dr hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof. US,
l

5. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 6.05.2021 r.