Komunikaty przewodniczącego

 

1. Ukazała się monografia autorstwa dr hab. Anny Turczak, prof. US „O potrzebie zwiększenia aktywności zawodowej kobiet w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022

wydawnictwo.univ.szczecin.pl

2. Następne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się w dniu 9 marca 2023 r. o godz. 12:00 w sali 126, dokumenty na to posiedzenie należy składać do 2 marca br.

.