Komunikaty przewodniczącego

 

1. Nagrody jubileuszowe otrzymali:

 • dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. US – z okazji 35 lat pracy zawodowej,
 • dr Tomasz Kufel – z okazji 25 lat pracy zawodowej,
 • dr Aleksandra Gąsior – z okazji 20 lat pracy zawodowej,
 • dr hab. Stanisław Hońko, prof. US – z okazji 20 lat pracy zawodowej.
  ;

2. Ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

 • Beata Sadowska, Zrównoważony rachunek kosztów w społecznie odpowiedzialnej logistyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021
  wydawnictwo.univ.szczecin.pl
 • Agnieszka Szewczyk, Meandry pracy czyli kalejdoskop wydarzeń, Wydawnictwo „Bernardinum” 2021
  Osoby zainteresowane publikacją mogą zgłosić się po książkę do sekretariatu Instytutu, pok. 220.
 • Waldemar Gos, Prowadzenie ksiąg rachunkowych – wymagania prawne, dobre praktyki i proponowane sposoby rozwiązań, CeDeWu, Warszawa 2021
  cedewu.pl,
 • Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas: Sprawozdania finansowe i ich analiza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2021.
  ;

3. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – poinformował, że w tegorocznej 52 edycji Konkursu na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości z Uniwersytetu Szczecińskiego wyróżniono niżej wymienione prace:

 • Małgorzatę Strzemecką za pracę licencjacką pt.: „Wycena i prezentacja inwestycji na przykładzie spółek giełdowych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Gosa
 • Michała Budzińskiego za pracę licencjacką pt.: „Ewolucja rachunkowości jako systemu ewidencji gospodarczej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Kiziukiewicz.
  ;

4, Jednomyślną decyzją jury, na podstawie zgłoszonej monografii pt. „Finanse zrównoważone. Rozwój, ryzyko, rynek.”, dr hab. Magdalenie Zioło, prof. US, została przyznana Nagroda Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów.
;

5. Dr hab. Małgorzata Guzowska została wybrana do ścisłego zarządu International Society of Difference Equations. Jednocześnie na lata 2021 -2023 została kolejny raz wybrana na wiceprezesa tego towarzystwa naukowego.  International Society of Difference Equations and Applications zrzesza ponad 1000 naukowców z całego świata/
;

6. Do konkursu Noble Zachodniopomorskie 2021 z Instytutu Ekonomii i Finansów została zgłoszona dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US.
;

7. W dniach 15-17 września br. Instytut organizuje Konferencję Katedr Finansów, która w całości odbywa się online. W programie konferencji zaplanowano 17 sesji, ponad 100 wystąpień, a uczestniczą w niej przedstawiciele 27 uczelni oraz m. in.: Prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, Prezes ZUS, członkowie Rady Polityki Pieniężnej. Na czele Komitetu Naukowego Konferencji stoi JM Rektor prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, a Komitetem Organizacyjnym kieruje dr hab. Sławomir Franek, prof. US.
;

8. Ukazało się zarządzenie nr 153/2021 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 7 września 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oceny okresowej nauczycieli akademickich przeprowadzanej w Uniwersytecie Szczecińskim w 2021 r. za okres 2019-2020. Z harmonogramu wynika, że do 1 października br. pracownicy otrzymają na skrzynki mailowe arkusz oceny. Wypełniony i podpisany arkusz nauczyciele akademiccy będą zobowiązani przekazać do właściwej sekcji ds. nauki w terminie do 15 października br.
;

9. Uchwałą nr 67/2021 senatu US z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Statutu US został wprowadzony zapis, że mandat członka rady naukowej wygasa, między innymi, wskutek zmiany stanowiska, wiążącej się z przejściem do innej grupy wyborców niż ta, w której członek rady naukowej instytutu został wybrany. Oznacza to, że osoba awansowana na stanowisko profesora uczelni nie może reprezentować grupy pozostałych pracowników zatrudnionych w danym instytucie. Skutkiem wygaśnięcia mandatu konieczne będzie przeprowadzenie wyborów uzupełniających w grupie pozostałych pracowników zatrudnionych w instytucie
;

10. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 30.09.2021 r.