Komunikaty przewodniczącego

  1.  15.03.2021 r. ze Szkoły Doktorskiej wpłynęło zaproszenie do wzięcia udziału w inicjatywie wykładów otwartych, które są prowadzone  przez zagranicznych naukowców pod hasłem „Join US – Stay with US”. Pierwszy wykład nt. Across Borders: Mobility, Citizenship and the Making of the Modern Age” w dn. 30.03 poprowadzi Pani Prof. Tiziana Ingravallo. Szczegóły znajdują się na nowej stronie Szkoły Doktorskiej: szkoladoktorska.usz.edu.pl;
    l
  2.  4.03.2021 r. ukazało się zarządzenie Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego nr 43/2021 w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia za wybitne publikacje naukowe. Do wybitnych należą monografie opublikowane w wydawnictwach poziomu II oraz artykuły, które uzyskały co najmniej 40 punktów wg listy ministerialnej. Co ważne – wniosek o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia za wybitne publikacje naukowe zgłoszone w Bazie PUBLI w okresie od 1 września 2020 r. do 31 marca 2021 r. należy składać w terminie do 9 kwietnia 2021 r. w sekretariacie Instytutu;
    l
  3. dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 8.04.2021 r.