Komunikaty przewodniczącego

 

Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu wręczył dr. Sebastianowi Gnatowi nagrodę jubileuszową z okazji 20 lat pracy zawodowej.
;

Następnie przewodniczący przedstawił komunikaty:
.

1. 20 czerwca 2023 roku o godzinie 12:00 w Auli Nowej budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ul. Adama Mickiewicza 64 w Szczecinie miejsce miała debata „Nie czy, ale jak sztuczna inteligencja zmieni oblicze edukacji”. Debatę zorganizował Instytut Ekonomii i Finansów oraz Technopark Pomerania.

Wydarzenie stanowiło otwarcie cyklu debat i spotkań mających na celu zaangażowanie środowiska akademickiego US w globalną dyskusję poświęconą sztucznej inteligencji i budowanie społecznej świadomości w tym zakresie. Moderatorem debaty był dr Tomasz Kufel z Instytutu Ekonomii i Finansów. Prelegentami debaty byli: dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US, Prorektor ds. Organizacji; Andrzej Feterowski, Prezes Zarządu Technoparku Pomarania;  dr Marcin Gryczka, Instytut Ekonomii i Finansów; dr hab. Arkadiusz Kołodziej, Instytut Socjologii; dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. US, Instytut Pedagogiki; dr Grzegorz Wojarnik, Instytut Ekonomii i Finansów.
.

2. Kolejne posiedzenie Rady Naukowej odbędzie się 13 lipca 2023 r. w trybie zdalnym o godz. 13:00.
.

3. Na XXIII Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który odbył się w dniach 21-22 czerwca br., wybrano naczelne organy władz na kadencję 2023-2026. Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce został wybrany dr hab. Stanisław Hońko, prof. US.

Członkiem Zarządu został wybrany prof. dr hab. Waldemar Gos. Z kolei dr Marek Mazur został wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce liczy ponad 25 tys. członków, obecność 3 pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów w jego władzach dowodzi znaczenia szczecińskiego środowiska rachunkowości i jego silnej pozycji w nauce.
.

4. W dniu 15 czerwca 2023 r. w siedzibie Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania przy ul. Mickiewicza 64 w Szczecinie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja „Problemy współczesnej ekonomii i finansów. Ujęcie interdyscyplinarne”.

Wydarzenie zostało skierowane do studentów i doktorantów. Ze względu na możliwość uczestnictwa w konferencji w formie bezpośredniej lub online, w wydarzeniu wystąpiło 26 studentów i doktorantów z rożnych ośrodków naukowych, takich jak: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, oraz przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego (było 18 wystąpień online i 8 prezentacji stacjonarnych). Na konferencję zarejestrowało się łącznie 51 osób.

Organizatorem wydarzenia było Koło Analiz Gospodarczych, zespół Katedry Ekonomii w składzie: Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów – prof. dr hab. Iga Rudawska; Zastępca Dyrektora ds. kształcenia – dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US; Opiekun Koła Naukowego – dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz oraz dr Mirela Romanowska, prof. US, dr Joanna Kowalik i studenci: Wiktoria Chybowska i Marcin Magac.
.

5. Następnie dr hab. Jacek Batóg, prof. US, Prorektor ds. Finansów poinformował, że uzyskał  wstępne informacje, że wkrótce ukaże się nowa lista czasopism, na której  części czasopism uznawanych za „drapieżne” obniżono punktację do 20 pkt. Przy czym zmiany te nie dotyczą czasopism, w których publikują pracownicy Instytutu Ekonomii i Finansów.