Komunikaty przewodniczącego

 

1. Dr Marek Mazur, otrzymał nagrodę jubileuszową z okazji 45 lat pracy zawodowej.
 

2. Nagrody Rektora

 • za osiągnięcia naukowe – nagrody indywidualne II stopnia:
 1. dr Ireneusz Miciuła;
 2. dr hab. Magdalena Zioło, prof. US;
 3. dr hab. Beata Sadowska, prof. US;
 4. dr hab. Iga Rudawska;
 5. dr hab. Waldemar Gos;
 6. dr hab. Małgorzata Porada-Rochoń, prof. US;
 7. dr hab. Małgorzata Guzowska, prof. US;
 8. dr hab. Rafał Nagaj, prof. US;
 9. dr Sebastian Gnat;
 10. mgr Małgorzata Zakrzewska (młody naukowiec);
 • za osiągnięcia organizacyjne – nagroda indywidualna I stopnia:

dr hab. Sebastian Majewski, prof. US;

 • za osiągnięcia organizacyjne – nagrody zespołowe I stopnia:
 1. dr Magdalena Janowicz, dr Przemysław Mućko;
 2. dr hab. Anna Turczak, prof. US; dr Barbara Batóg; dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz;
 3. dr hab. Stanisław Hońko, prof. US; dr Dominika Kordela, dr Agnieszka Bretyn;
 4. dr Marta Hozer-Koćmiel, dr Marcin Pawlak, dr Sebastian Gnat;
 5. dr Aneta Brzeska, dr Agata Wawrzyniak, dr Mateusz Czerwiński
   

3. Podczas obrad tegorocznej Konferencji Katedr Finansów we Wrocławiu odbyło się zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, w trakcie którego przeprowadzono wybory do władz statutowych naszego Stowarzyszenia.

Nowym prezesem na czteroletnią kadencję został wybrany dr hab. Sławomir Franek, prof. US z Katedry Finansów i Bankowości. 

Członkiem Komisji Rewizyjnej została natomiast prof. dr hab. Magdalena Zioło z Katedry Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych.
 

4. Ukazała się publikacja:

 • Piotr Szkudlarek, Regulacja z perspektywy ekonomii instytucjonalnej i ekonomii behawioralnej na przykładzie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2022 wydawnictwo.univ.szczecin.pl
   

5.  Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 27 października 2022 r.