Dr hab. Sebastian Majewski, prof. US, poinformował, że 31 stycznia br. zakończono prace nad przygotowaniem do ewaluacji dyscypliny ekonomia i finanse. W związku z powyższym w imieniu władz Instytutu Ekonomii i Finansów złożył serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom za podjęcie się dodatkowej pracy na rzecz Instytutu i włożony wysiłek, aby uzyskać możliwie jak najwyższą ocenę w ewaluacji. Szczególne podziękowania złożył wszystkim członkom zespołu ds. ewaluacji dyscypliny ekonomia i finanse za poświęcony czas i zaangażowanie przy opracowaniu dokumentacji do ewaluacji:

 1. dr Barbarze Batóg – kierowała zespołem pracującym nad III Kryterium
 2. dr Magdalenie Janowicz – kierowała zespołem pracującym nad I Kryterium
 3. Przemysławowi Mućko – kierował zespołem pracującym nad II Kryterium
 4. dr Agnieszce Bretyn
 5. dr Anecie Brzeskiej
 6. Mateuszowi Czerwińskiemu
 7. Sebastianowi Gnatowi
 8. dr Marcie Hozer-Koćmiel
 9. dr Dominice Kordeli
 10. dr Edytcie Mioduchowskiej-Jaroszewicz
 11. Marcinowi Pawlakowi
 12. dr Agnieszce Samsel
 13. dr hab. Annie Turczak, prof. US
 14. dr Agacie Wawrzyniak
 15. mgr Joannie Bajerze
 16. mgr Irenie Winiarskiej.

Podsumowując, dr hab. Sebastian Majewski, prof. US, jeszcze raz wszystkim podziękował za wykonaną pracę i wyraził nadzieję, że włożony wysiłek zostanie odpowiednio doceniony.

Przewodniczący Rady Naukowej, dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przyłączył się do podziękowań i wyraził nadzieję na dobry wynik ewaluacji dyscypliny ekonomia i finanse.

Następnie przewodniczący przywitał dr. Wojciecha Kuźmińskiego, nowego członka Rady Naukowej, wybranego w wyniku wyborów uzupełniających.

Po czym przedstawił komunikaty:

1. Renata Gola z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego za swoją pracę inżynierską pt. „Zastosowanie narzędzi Business Intelligence do analizy wpływu mediów społecznościowych na wartość europejskich spółek publicznych” otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Praca powstała we współpracy z dr hab. Katarzyną Byrką-Kitą, prof. US, i promotorem dr. hab. Jackiem Cypryjańskim, prof. US,

2. Na stronie Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów w zakładce dla członków Rady został zamieszczony link do wykazu składów komisji doktorskich powołanych po 1 stycznia 2021 r.,

3. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 24 lutego 2022 r.