Komunikaty przewodniczącego

1. Samorząd Studencki Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania w dniu 26.10.2021 ogłosił wyniki plebiscytu Złota Kreda za rok akademicki 2020/2021. Spośród pracowników naszego instytutu zostali wyróżnieni:

w kategorii pracownik dydaktyczny samodzielny, przygotowanie merytoryczne wyniki:

 • dr hab. Waldemar Gos
 • dr hab. prof. US Sławomir Franek
 • dr hab. prof. US Beata Sadowska

w kategorii pracownik dydaktyczny samodzielny, student friendly:

 • dr hab. Waldemar Gos
 • dr hab. prof. US Sławomir Franek
 • dr hab. prof. US Agnieszka Majewska

w kategorii pracownik dydaktyczny niesamodzielny, przygotowanie merytoryczne:

 • mgr Michał Hendryk
 • dr Hanna Czaja-Cieszyńska
 • mgr Agnieszka Łopatka
 • dr Piotr Waśniewski

w kategorii pracownik dydaktyczny niesamodzielny, student friendly:

 • mgr Michał Hendryk
 • mgr Agnieszka Łopatka
 • dr Hanna Czaja-Cieszyńska
 • dr Magdalena Janowicz


Mentorem wydziału został prof. dr hab. Waldemar Gos.

2. Na XXII Zjeździe Krajowym PTE w Warszawie w dniu 18.10.2021 r. następujące osoby ze szczecińskiego Oddziału PTE będące pracownikami naszego Instytutu zostały wybrane/powołane do gremiów krajowych PTE.

 • Agnieszka Łopatka –  przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego
 • Ireneusz Miciuła –  członek Sądu Koleżeńskiego
 • Barbara Kryk –  członek Zarządu Krajowego PTE i Rady Naukowej

Jeszcze nigdy tyle osób ze Szczecina nie było w organach krajowych PTE.

3. Pani dr Magdalena Mojsiewicz została powołana w skład Rządowej Rady Ludnościowej. Rada jest organem doradczym Prezesa Rady Ministrów w sprawach dotyczących zagadnień demograficznych i polityki ludnościowej. Członkami Rady są pracownicy nauki powołani imiennie przez Prezesa Rady Ministrów.

4. Ukazała się monografia „Podstawy rachunkowości” pod red. Prof. Waldemara Gosa, WNUS.

5. W dniach 17 -19 listopada 2021 r. w Kołobrzegu w Hotelu AQUARIUS odbędzie się XXII Konferencja Zarządzanie Finansami. Możliwe jest także uczestnictwo w konferencji online. Zapisy do udziału w konferencji online z wystąpieniem trwają do 5 listopada 2021. Zapisy do uczestnictwa online bez wystąpienia trwają do 16 listopada 2021. W konferencji zarówno stacjonarnie jak i online weźmie udział ponad 100 uczestników, w tym goście honorowi, w tym prezes GPW, członkowie RPP, skarbnik Miasta Szczecin, prezes Związku Banków Polskich, prezes PŻB, prezes PŻM oraz przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury.

6. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 25 listopada 2021 r.