Komunikaty przewodniczącego

1. Ukazała się monografia w języku angielskim, której współautorkami są Prof. Iwona Markowicz i dr Magdalena Mojsiewicz: Formulas and Tables. Statistical and Econometric Methods, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

   cedewu.pl/

2. W dniu 29 września 2021 r. Senat podjął uchwałę nr 85/2021 w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopni naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim. Jest ona szczególnie ważna dla promotorów w odniesieniu do przewodów, które zostały otwarte po 30 kwietnia 2019 r. (tzw. nowa procedura), a także dla habilitantów. Uchwała określa m.in. tryb powoływania komisji doktorskich. Komisje te mogą być maksymalnie dziewięcioosobowe, a w ich skład wchodzą obowiązkowo recenzenci, promotor oraz promotor pomocniczy (o ile był powołany). Członkami komisji doktorskiej nie będą musieli być członkowie rady naukowej danej dyscypliny.

3. 14 października 2021 r. odbędą się uroczyste obchody 75-lecia Wyższego Szkolnictwa Ekonomicznego na Pomorzu Zachodnim. Uroczystość odbędzie się 14 października 2021 r. o godz. 10:00 w auli uniwersyteckiej przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie. Stosowny mail w tej sprawie został wysłany do pracowników 1 października br.

3. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 28.10.2021 r.