Komunikaty przewodniczącego

 ;

1. dr hab. Adam Adamczyk, prof. US, otrzymał nagrodę jubileuszową z okazji 20 lat pracy zawodowej,
;

2. Ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • Sebastian Kokot, Społeczna i przestrzenna dostępność krytych pływalni w Polsce. Studium statystyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021

           wydawnictwo.univ.szczecin.pl

  • Hanna Czaja–Cieszyńska, Adam Lulek, Beata Sadowska, Informacyjna funkcja rachunkowości z perspektywy społecznej odpowiedzialności biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021

           wydawnictwo.univ.szczecin.pl

  • Agnieszka Samsel, Wpływ programu „Rodzina 500+” na decyzje finansowe gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021

           wydawnictwo.univ.szczecin.pl
;

3. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 24.06.2021 r.