Komunikaty przewodniczącego

1
1. Nagrody jubileuszowe otrzymali:

  •  dr Dorota Skała – za 20 lat pracy zawodowej,
  • dr Wojciech Naruć – za 25 lat pracy zawodowej

1
2. Rozprawa habilitacyjna prof. Beaty Sadowskiej z Katedry Rachunkowości otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne, zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski.

    www.nbp.pl

1
3.  Ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • Beata Bieszk-Stolorz, Joanna Landmesser (SGGW), Iwona Markowicz:. Analiza trwania w badaniach ekonomicznych. Modele parametryczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020

           www.cedewu.pl
1

  •  Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów: Analiza efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020

            www.researchgate.net
1

  • Waldemar Gos: Zasady rachunkowości – teoria, regulacje prawne, dobre praktyki, CeDeWu, Warszawa 2020

           www.cedewu.pl

1

4. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 4.02.2021 r.