Komunikaty przewodniczącego

1.  Kolejny grant badawczy (NCBiR + NAWA) w Instytucie Ekonomii i Finansów. Projekt pt. „Edukacja przedsiębiorczości dzieci pokolenia Alfa i model transferu wiedzy biznesowej w szkolnictwie podstawowym w Polsce” zajął 6. miejsce na liście rankingowej i uzyskał finansowanie w ramach konkursu „Solidarni z naukowcami”.

Konkurs jest realizowany w ramach współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach inicjatywy: „Solidarni z Białorusią”.

Zespół projektowy w składzie: prof. Iga Rudawska, prof. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, dr Andrei Tsimayeu, mgr Joanna Kowalik rozpocznie pracę w styczniu 2022 roku. Grant przewidziany jest na 18 miesięcy.

2. 3 grudnia 2021 r. Prezes Rady Ministrów powołał dr. hab. Sławomira Franka, prof. US, w skład Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Ukazała się książka autorstwa dr Magdaleny Soboń, Relacja lekarz – pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2021.

4. Dokumenty na następne posiedzenie Rady Naukowej należy składać do 5 stycznia 2022 r.