Ukazały się następujące publikacje pracowników Instytutu Ekonomii i Finansów:

  • monografia dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US, Finanse zrównoważone. Rozwój, ryzyko, rynek. PWE, Warszawa 2020
  • Special issue pod współredakcją dr hab. Magdaleny Zioło, prof. US, Sustainable Financial and Economic Development on Greenhouse Gas Emission, czasopisma IF „Energies” (IF 2.702, ISSN 1996-1073), wydawanego przez MDPI, (wydawca 283 tytułów czasopism, w tym z IF) www.mdpi.com