„Najbardziej kochamy tych ludzi, te sprawy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam odchodzić – nieraz na zawsze. [Marek Hłasko]”

 

Pani Doktor Natalii Marskiej-Dziobie, z powodu odejścia Męża Tomasza,

 

składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Natalio, jesteśmy z Tobą.

 

Dyrekcja Instytutu Ekonomii i Finansów

Koleżanki i Koledzy z Instytutu