Już 5 czerwca 2020 Katedra Ekonomii Instytutu Ekonomii i Finansów organizuje VI międzynarodową konferencję naukową „Nauka i biznes, wspólne wyzwania”, skierowaną do naukowców, studentów oraz praktyków gospodarczych i przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Dwa główne nurty dyskusji, które zostaną poruszone w tym dniu to rozwój przedsiębiorczości akademickiej i powoływanie start-upów oraz współpraca nauki i biznesu na drodze do pokonania kryzysu wywołanego koronawirusem.

Zważywszy na panującą epidemię, tegoroczna edycja konferencji odbędzie się online.

Młodych i przyszłych naukowców zachęcamy do zgłaszania posterów naukowego, spośród których najlepszy wybrany zostanie w drodze głosowania w trakcie konferencji. Wszystkich studentów zapraszamy również do udziału w akcji „Let’s Get Greener” i udziału w konkursie na najlepszy poster poświęcony aktualnym, ekologicznym wyzwaniom, jakie stoją przed społeczeństwami, biznesem i państwami.

Rejestracja oraz szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie: b2b.usz.edu.pl