Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. Samorząd terytorialny w dobie turbulentnych zmian otoczenia – II edycja, która odbędzie się w systemie hybrydowym w dniu  31 marca 2023 roku w Szczecinie.


Celem naukowym konferencji jest wymiana doświadczeń i poglądów, prezentacja wyników badań, a także dyskusja nad aktualnymi problemami funkcjonowania jednostek samorządu  terytorialnego w zmiennym otoczeniu prawno-finansowym.

Hasło przewodnie konferencji: JST wobec zmian w systemie finansowania.
 ’

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: samorzadterytorialny.uwb.edu.pl

Adres mailowy do korespondencji w sprawach dotyczących konferencji: izabela.nawrolska@usz.edu.pl lub dominika.kordela@usz.edu.pl

Organizatorzy

  • Katedra Finansów, Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
  • Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
  • Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,
  • Katedra Finansów Zrównoważonych i Rynków Kapitałowych, Instytut Ekonomii i Finansów  Uniwersytetu Szczecińskiego.