Serdecznie zapraszamy studentów z różnych uczelni i kierunków studiów do udziału w szesnastej edycji konkursu prac na temat: „Problemy Społeczeństwa Informacyjnego PSI2022”.


Organizatorem konkursu jest Katedra Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki wchodząca w skład Instytutu Ekonomii i Finansów na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.


Zakres tematyczny:

  • e-biznes,
  • problemy społeczeństwa informacyjnego,
  • ICT w społeczeństwie informacyjnym,
  • technologie informacyjne wspomagające studiowanie.

Termin zgłaszania prac: 29.04.2022 r.

Prace powinny zostać złożone w wersji elektronicznej (dokument programu MS WORD, dokument w formacie PDF lub prezentacja przygotowana w programie PowerPoint) oraz w formie wydruku.

Prace wraz ze zgłoszeniem należy przesłać pocztą na adres Katedry Społeczeństwa Informacyjnego i Zastosowań Informatyki – z dopiskiem „Konkurs PSI2022”
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
Sekretariat konkursu: pok. 228, nr tel. 091 444 – 1941
(decyduje data wpłynięcia pracy do Sekretariatu Konferencji).

 

Szczegóły konkursu znajdują się w ulotce » konkurs PSI2022