Mgr Agnieszka Łopatka (Katedra Ekonomii) została wyróżniona w Konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca US w grupie nauk ekonomicznych i prawnych.

;
Konkurs Najlepszy Młody Naukowiec kierowany jest do wyróżniających się nauczycieli akademickich, zatrudnionych w Uniwersytecie Szczecińskim na stanowisku asystenta, nieposiadających stopnia doktora oraz  doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem konkursu jest promocja osiągnięć naukowych młodych naukowców  pracujących na naszej Uczelni.

;

Konkurs Najlepszy Młody Naukowiec Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadza się w następujących kategoriach:

  • nauki ekonomiczne i prawne;
  • nauki humanistyczne, teologiczne i pozostałe społecznych;
  • nauki ścisłe, przyrodnicze i nauki o zdrowiu.

;

Punkty przyznawane są za osiągnięcia naukowe jak: publikacje, udział w konferencji naukowej, udział w projekcie, staż zagraniczny lub stypendium zagraniczne oraz popularyzację nauki.

 ;
Wyniki konkursu znajdują się na stronie usz.edu.pl

;

Serdecznie gratulujemy młodym naukowcom, życząc im kolejnych sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.