Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie ekonomii i finansów) w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Stanowisko: asystent
Dyscyplina naukowa: ekonomia i finanse
Termin składania ofert: 11.01.2021
Ilość wolnych stanowisk:1

kkk

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań stawianych kandydatom, wymaganych dokumentów i warunków uczestnictwa w konkursie znajdują się na stronie bip.usz.edu.pl