Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym NCN Sonata-BIS.


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym NCN Sonata-BIS pt. Dochodowość i wypłaty dywidendy banków Europy Środkowo-Wschodniej a stabilność struktur zarządczych i akcjonariatu. 

Szczegółowe informacje można znaleźć »tutaj«

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu dr Dorota Skała, dorota.skala@usz.edu.pl