W skład nowo powołanej Komisji ds. Sportu Kobiet Polskiego Związku Żeglarskiego weszła przedstawicielka Instytutu Ekonomii i Finansów, mgr Małgorzata Zakrzewska.

Przewodniczącą Komisji jest dr Milena Lachowicz, AWFiS Gdańsk. 

Celem Komisji jest wspieranie i umacnianie pozycji kobiet oraz roli sportu kobiecego w społeczeństwie, wspieranie właściwego procesu komunikacji i nauczania w sporcie kobiecym, propagowanie równości szans kobiet w sporcie, promowanie roli kobiety w żeglarstwie, eliminacja wszelkich form przemocy wobec kobiet. 

W Komisji, mgr Małgorzata Zakrzewska chce skupić się na pracach związanych zarówno z identyfikacją jak i działaniem na rzecz wzrostu świadomości osób zaangażowanych w proces trenerski dotyczących zarówno psychologicznych jak i biologicznych oraz społecznych uwarunkowań trenowania kobiet i dziewcząt w tym przede wszystkim tych – najmłodszych zawodniczek – rozpoczynających swoją przygodę z żeglarstwem. 

Pierwsze posiedzenie Komisji zaplanowano na przełom listopada i grudnia 2022 roku.