W dniu 7 grudnia w godz. od 9.00 do 13.00 przy ul. Mickiewicza 64 na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się Mikołajkowa Akcja Zbiórka Krwi pod hasłem „Sprezentuj życie”.

Inicjatywa ta organizowana jest przez Koło Naukowe Ekonomii Aktywni Studenci „AS” działające przy Katedrze Ekonomii.  

Akcję przeprowadzi Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

Osoby chętne do oddania krwi prosimy o zjedzenie lekkiego posiłku i zabranie dowodu osobistego lub paszportu.

Wszystkim Honorowym Dawcom Krwi przysługują 2 dni wolnego! 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej jakże ważnej i potrzebnej inicjatywie.