Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII Konferencji Naukowej pt.: Forum Wspierania Przedsiębiorczości – Mikrofirma 2021. Tegoroczna edycja Konferencji odbędzie się stacjonarnie, w hotelu zlokalizowanym w Mielnie, w dniach 9-10 grudnia 2021 r.


Jest to wyjątkowe wydarzenie, stanowiące efekt współpracy między ośrodkami naukowymi, organizowane wspólnie przez: Katedrę Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej,  Katedrę Finansów i Bankowości Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedrę Finansów Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.


Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Instrumenty wspierania sektora MŚP
 2. Rynek finansowy w polityce finansowej i inwestycyjnej sektora MŚP
 3. Makroekonomiczne determinanty rozwoju sektora MŚP
 4. Strategie tworzenia i rozwoju MŚP
 5. Systemy informacji i oceny w sektorze MŚP
 6. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach sektora MŚP
 7. Współpraca transgraniczna w sektorze MŚP
 8. Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach sektora MŚP
 9. Rzemieślnik i właściciel gospodarstwa rolniczego jako mikroprzedsiębiorcy
 10. Ekonomika przedsiębiorstw rolniczych
 11. MŚP w koncepcji inteligentnych specjalizacji w rozwoju regionalnym
 12. Systemy logistyczne w sektorze MŚP
 13. Skutki pandemii dla rozwoju MŚP
 14. Rola państwa i samorządów terytorialnych w funkcjonowaniu sektora MŚP
 15. Zielone Finanse a sektor MŚP

Formularz zgłoszeniowy
;

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej » mikrofirma.tu.koszalin.pl
;
Ulotka