Miło nam poinformować, że dr hab. Magdalena Zioło, prof. US z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

 

19 lutego 2022r., w Dzień Nauki Polskiej podczas uroczystej gali zostały wręczone Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Przyznano łącznie 103 nagrody w pięciu kategoriach:

 

  • całokształt dorobku – 22 nagrody indywidualne;
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej – 40 nagród indywidualnych i zespołowych;
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej – 15 nagród indywidualnych i zespołowych;
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej – 13 nagród indywidualnych i zespołowych;
  • znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej – 13 nagród.

 

Z Uniwersytetu Szczecińskiego na liście laureatów znalazła się, Pani dr hab. Magdalena Zioło, prof. US, która prowadzi badania nad finansami zrównoważonymi na co uzyskała finansowanie z dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki OPUS 13 UMO-2017/25/B/HS4/02172 (okres realizacji 2018-2022) i OPUS 16 UMO-2018/31/B/HS4/00570 (okres realizacji 2019-2023). W obu projektach kieruje zespołami badawczymi, które realizują badania finansowane z ww. grantów. W efekcie prowadzonych badań opublikowano szereg publikacji o zasięgu międzynarodowym (w tym monografię z II poziomu i 6 publikacji z impact factor) oraz monografię krajową nt. M. Zioło, Finanse zrównoważone. Rozwój, ryzyko, rynek. PWE, Warszawa 2020.

 

Za cykl publikacji o problematyce finansów zrównoważonych dr hab. Magdalena Zioło, prof. US uzyskała w 2020 roku Nagrodę Zachodniopomorskiego Nobla oraz Nagrodę Naukowca Roku Uniwersytetu Szczecińskiego.

Szczegółowe informacje » forumakademickie.pl

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!