W dniu 14.09.2023 w trakcie Konferencji Katedr Finansów, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na sesji plenarnej pod patronatem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk zostały ogłoszone wyniki tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa PAN za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie finansów.

 
Z wielką przyjemnością informujemy, że laureatką nagrody została dr hab. Agnieszka Preś-Perepeczo za monografię pt. „Efekty sygnalizacji – determinanty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publicznych”, wydanej w 2022 przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Po odebraniu dyplomu został wygłoszony referat pod tym samym tytułem, co monografia.