Zapraszamy młodych szczecińskich naukowców, którzy obronili rozprawę doktorską, magisterską, licencjacką lub inżynierską do udziału w konkursie o Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin. Nabór wniosków trwa od 1 lipca do 30 września 2023 r.

 

Celem konkursu o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową jest promowanie innowacyjnych i nowatorskich prac związanych ze Strategią Rozwoju Szczecina. Szczególnie tych, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju i promocji Miasta bądź też proponują nowe rozwiązania projektowe i organizacyjne oraz kreują pozytywny wizerunek działań na rzecz ożywienia szczecińskiego obszaru metropolitalnego.

 

Dyscypliny i obszary naukowe zgłaszanych prac:

  • nauki ścisłe i przyrodnicze;
  • nauki humanistyczno-społeczne;
  • nauki inżynieryjno-techniczne;
  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

 

O Nagrodę Prezydenta Miasta mogą ubiegać się studenci i doktoranci spełniający warunki określone w Regulaminie przyznania Nagród Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową, z którym zapoznać można się na podanej poniżej stronie internetowej.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie: stypendia.szczecin.eu