W dniach 20-22 września 2022 roku pracownicy zaprzyjaźnionych instytutów: Instytutu Ekonomii i Finansów oraz Instytutu Zarządzania uczestniczyli w konferencji the 2nd Scientific and Professional Conference on Renewable Economics – “ReECON”.

Konferencja odbyła się w Biogradzie na Moru w Chorwacji na uczelni University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić. Organizatorami konferencji byli: University of Applied Sciences Baltazar Zaprešić i Virovitica University of Applied Sciences. Podczas konferencji zaprezentowano 31 artykułów naukowych w 7 sesjach tematycznych. Z Instytutu Ekonomii i Finansów w konferencji brali udział: dr hab. Anna Bera, prof. US, dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US i dr Krzysztof Dmytrów. Instytut Zarządzania reprezentowały dr hab. Anna Tokarz-Kocik, prof. US, dr Karolina Drela i dr Agnieszka Malkowska. 

Celem konferencji było zgromadzenie naukowców i profesjonalistów z różnych dziedzin ekonomii biznesu, turystyki, informatyki, polityki publicznej, rozwoju obszarów wiejskich i regionalnych oraz innych pokrewnych dziedzin, wyciągnięcie wniosków i sformułowanie rekomendacji promujących zrównoważony biznes w dynamicznym środowisku, poprawa klimatu biznesowego i wzmocnienie odporności gospodarek. Uczestnikami konferencji byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE w Republice Chorwacji, Zastępca Prefekta Żupanii Zadarskiej oraz naukowcy z różnych ośrodków, m.in.: z Polski, Chorwacji, Hiszpanii, Czarnogóry. 

W ramach aktywnego uczestnictwa w konferencji przedstawiciele Uniwersytetu Szczecińskiego zaprezentowali dwa referaty:

  1. Application of Multivariate Statistical Analysis to Assess Sustainable Development Goal 8 Implementation in EU Countries (dr Krzysztof Dmytrów, dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US).
  2. Selected Conditions for the Functioning of the Labor Market in the Polish Tourism Sector in the Time of the COVID-19 Pandemic (dr hab. Anna Tokarz-Kocik, prof. US, dr hab. Anna Bera, prof. US, dr Karolina Drela, dr Agnieszka Malkowska). 

Dużym wyróżnieniem ze strony organizatorów konferencji było zorganizowanie dyskusji panelowej „Nauka w praktyce” dotyczącej czasopisma naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego – Folia Oeconomica Stetinensia. Redaktor Naczelna dr hab. Beata Bieszk-Stolorz prof. US i jej zastępca dr Krzysztof Dmytrów przedstawili zasady działania czasopisma. Była to okazja do promocji oraz umiędzynarodowienia FOS poprzez pozyskanie autorów i recenzentów zagranicznych. 

Udział w konferencji pozwolił na wymianę doświadczeń i wiedzy z uczestnikami konferencji oraz poznanie środowiska naukowego z wielu krajów i ośrodków badawczych.