W dniu 1 grudnia 2022 r. odbyła się uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych. Uniwersytet Szczeciński powiększył swe akademickie grono o jednego doktora habilitowanego oraz dwudziestu sześciu doktorów.


W uroczystości oprócz promowanych udział wzięły Władze Uniwersytetu Szczecińskiego, Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Dyrektorzy Instytutów, Promotorzy oraz zaproszeni goście.

W Instytucie Ekonomii i Finansów swoje promocje odebrały dr Joanna Kowalik oraz dr Agnieszka Łopatka