dr hab. Iwona Markowicz, prof. US, dr Magdalena Mojsiewicz: Formulas and Tables. Statistical and Econometric Methods, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2021

Opracowanie zawierające wzory i tablice niezbędne do stosowania metod ilościowych w praktyce. Publikacja może być przydatna zarówno studentom różnych kierunków studiów w ramach przedmiotów takich jak: statystyka opisowa, statystyka matematyczna, ekonometria, prognozowanie, metoda reprezentacyjna, demografia, jak i praktykom wykorzystującym metody ilościowe w analizie danych statystycznych.

Autorki mają długoletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z przedmiotów ilościowych, a prezentowana publikacja jest kontynuacją ich prac nad pomocami dydaktycznymi. Jest to opracowanie w języku angielskim, które zdaniem autorek, umożliwi i ułatwi prowadzenie analiz ilościowych studentom zagranicznym, studiującym na kierunkach angielskojęzycznych oraz wykorzystującym literaturę naukową i piszącym prace w języku angielskim.