Magdalena Soboń, Relacja lekarz-pacjent w warunkach dostępu do internetowej informacji o zdrowiu

 

Internet, stanowiąc rewolucję w technologiach informacyjno-komunikacyjnych, cieszy się rosnącą popularnością w obszarze wyszukiwania informacji o zdrowiu, które stając się coraz częściej tematem rozmów pacjentów z lekarzami, wpływają na istniejące relacje. W książce pokazano obraz tejże relacji w warunkach dostępu do internetowej informacji wsparty modelem zależności występujących między poszczególnymi jej elementami, łącznie z procesem akceptacji Internetu jako źródła informacji dla celów zdrowia.

Książka jest adresowana do pracowników ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy POZ i osób prowadzących tego typu placówki, studentów medycyny i kierunków powiązanych z ochroną zdrowia oraz kształcących kadry menedżerskie dla potrzeb sektora ochrony zdrowia.

»wydawnictwo.univ.szczecin.pl«

 


 

Beata Bieszk-Stolorz, Matematyka finansowa z arkuszem kalkulacyjnym

W książce przedstawiono praktyczne zastosowanie wybranych zagadnień z matematyki finansowej − podstawowe pojęcia, wzory oraz formuły dostępne w najbardziej popularnych arkuszach kalkulacyjnych. Zaprezentowane zagadnienia pozwolą Czytelnikom poszerzyć swą wiedzę, a są to m.in.: sposoby kapitalizacji odsetek, rachunek rent, kredyty, metody oceny projektów inwestycyjnych. Publikacja może być przydatna w prowadzeniu ćwiczeń z wykorzystaniem zwykłego kalkulatora, a także na zajęciach prowadzonych w pracowni komputerowej. Może być wykorzystana przez studentów ekonomii, finansów, zarządzania, gospodarki nieruchomościami, informatyki i ekonometrii, a także stanowić źródło wiedzy dla wszystkich, którzy chcą prawidłowo zarządzać swoimi finansami osobistymi. W książce zwrócono również uwagę na nietypowe zastosowanie kilku formuł dostępnych w arkuszach kalkulacyjnych, co może wzbogacić zakres ich wykorzystania w obliczeniach finansowych. Publikacja jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Autorki w prowadzeniu zajęć z matematyki finansowej na Uniwersytecie Szczecińskim, a także doświadczeń płynących z pracy naukowo-badawczej nad zjawiskami społeczno-gospodarczymi.