»

 

Marcin Pawlak, Zastosowanie dwukrotnej symulacji Monte Carlo w wycenie opcji realnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Marcin Gryczka, Gospodarka 4.0 w erze wyzwań globalnych