dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US: Matematyka finansowa. Wzory i tablice, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2022
 

Opracowanie Matematyka finansowa. Wzory i tablice kierowane jest zarówno do studentów, jak i praktyków stosujących w swojej pracy metody matematyki finansowej oraz podejmujących decyzje związane z kalkulacją wartości pieniądza w czasie. W dwóch rozdziałach zawarto:

  • podstawowe wzory z matematyki finansowej z zakresu różnych rodzajów kapitalizacji i stóp procentowych, rent, kredytów oraz oceny projektów inwestycyjnych;
  • tablice finansowe zawierające współczynniki wartości przyszłej i dyskontujące kapitału oraz rent.
     

Pozycja ta stanowi uzupełnienie klasycznych podręczników z matematyki finansowej. Doświadczenie akademickie Autorki w zakresie prowadzenia zajęć z tego przedmiotu wskazuje na przydatność takiej formy opracowania wzorów i tablic finansowych przy wykonywaniu obliczeń. Może być ona wykorzystana jako pomoc dydaktyczna w trakcie prowadzenia ćwiczeń ze studentami z przedmiotów wykorzystujących zagadnienia związane z kalkulacją wartości pieniądza w czasie takich jak: ocena korzyści uzyskiwanych z różnych form lokat pieniężnych oraz przy ustalaniu kosztów w związku z zaciągniętymi pożyczkami i kredytami. Odpowiednie uporządkowanie wzorów i tablic oraz ich prezentacja i opis powinny ułatwić Czytelnikowi korzystanie z niniejszego opracowania.