Agnieszka Preś-Perepeczo, Efekty sygnalizacji – determinaty reakcji akcjonariuszy na zdarzenia korporacyjne w spółkach publicznych  
 
Przedmiotem zainteresowania w niniejszej publikacji są decyzje – zdarzenia korporacyjne – dotyczące spółek akcyjnych, których akcje są przedmiotem obrotu giełdowego. W pracy, wobec spółek akcyjnych notowanych na giełdzie, będą stosowane zamiennie i domyślnie określenia takie jak np.: spółka, spółka akcyjna, spółka publiczna, spółka giełdowa, przedsiębiorstwo, firma, korporacja. 
 

wydawnictwo.univ.szczecin.pl